cheap richard mille replica watch supplies a helpful details regarding observe experts and also lovers. industry discuss of your great deal of brandname there are numerous,richardmille.to usa is one of them. who sells the best richardmillereplica.is on the pursuit of the most effective sophistication also just the right blend in creation completely unique dazzling type. https://www.patekphilippe.to/ rolex is one representative of superb watchmaking crafts. we sell high quality perfect watches at the best price online.

Veiklos sritys

Kultūros centro pagrindinė veiklos sritis – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla.

Kultūros centro veiklos tikslai:

 • Organizuoti profesionalaus meno programų pristatymą Šilutėje, bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio kūrybinėmis sąjungomis, institucijomis, kūrybinėmis industrijomis;
 • Organizuoja kultūros veiklą Šilutės seniūnijoje;
 • įgyvendinti Savivaldybės Tarybos patvirtintas bendradarbiavimo sutartis kultūros, jaunimo politikos srityse
 • skatinti kultūrinius mainus ir įgyvendinti kultūrinio bendradarbiavimo projektus, numatytus Šilutės rajono savivaldybės kultūros programose;

 

Siekdamas įgyvendinti veiklos tikslus Kultūros centras atlieka šias funkcijas:

 • rengia metines veiklos programas;
 • organizuoja etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančias švietėjiškas – edukacines programas;
 • organizuoja mėgėjų meno kolektyvų veiklą per projektus;
 • organizuoja studijų, būrelių veiklą;
 • sudaro sąlygas jaunimo organizacijų veiklai įgyvendinti;
 • organizuoja profesionalaus meno, pramoginius, edukacinius ir kitus renginius bei parodas;
 • organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimus;
 • kaupia ir skleidžia informaciją apie Kultūros centro veiklą internetinėje svetainėje, žiniasklaidos priemonėse;
 • teikia Savivaldybės Tarybai tvirtinti veiklos ataskaitą, užtikrina duomenų teisingumą;
 • bendradarbiauja su Šilutės rajono kultūros ir švietimo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis;
 • organizuoja jaunimo veiklą ir užimtumą Šilutės mieste;
 • skatina jaunimo saviraišką ir iniciatyvą, suteikia jauniems žmonėms galimybę realizuoti save ir įgyvendinti turimas idėjas;
 • teikia sociokultūrines, prevencijos, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo ir kitas su jauno žmogaus ugdymu susijusias neformaliojo ugdymo paslaugas;
 • atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

———————————————————-

Pagrindinės Kultūros centro veiklos rūšys pagal teisės aktais patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK):

 • knygų, periodinių leidinių leidyba ir leidybinė veikla, kodas – 58.1;
 • kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, kodas 59.11;
 • garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba, kino filmų rodymas kodas – 59.20;
 • kita informacinių technologijų ir kompiuterinių paslaugų veikla, kodas – 62.09;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas – 68.20;
 • reklama, kodas – 73.1;
 • fotografavimo veikla, kodas – 74.20;
 • muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma, kodas – 77.29.30;
 • kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas – 77.39;
 • ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12;
 • fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla, kodas – 82.19;
 • posėdžių ir verslo renginių organizavimas, kodas – 82.30;
 • kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas – 90.0;
 • scenos pastatymų veikla, kodas – 90.01;
 • scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla, kodas – 90.02;
 • meninė kūryba, kodas – 90.03;
 • meno įrenginių eksploatavimo veikla, kodas – 90.04;
 • pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.2;
 • kita pramogų ir laisvalaikio organizavimo veikla, kodas – 93.29;
 • profesinių narystės organizacijų veikla, kodas – 94.12.
 • kultūrinis švietimas – 85.52;
 • kitas niekur kitur nepriskirtas švietimas – 89.59;
 • kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla – 96.09.
 • Kita Lietuvos Respublikos įstatymams neprieštaraujanti veikla.

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai.
Atsiprašome už nesklandumus.
37-378943_clip-art-clip-art-technology-web-maintenance
Naujausia informacija pateikta
Šilutės kultūros ir pramogų centro FACEBOOK paskyroje
Bendra informacija:
El.p. info@silutekpc.lt, mob. 8 670 37770
Bilietus galite įsigyti internetu:
www.ticketmarket.lt
arba kasoje (mob. 8 671 09 696):
I–IV   – 12:00–13:00 | 14:00–18.00
V      – 12:00–13:00 | 14:00–16.45
VI–VII – jei yra renginys – 1 val. iki renginio pradžios

This will close in 0 seconds

Accessibility