Finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 m.

IV ketvirtis

III ketvirtis

II ketvirtis

I ketvirtis

2019 m. 

IV ketvirtis

III ketvirtis

II ketvirtis

I ketvirtis

2018 m.

IV ketvirtis

III ketvirtis

•   Finansavimas pagal šaltinį 2018-09-30
•   Finansinės būklės ataskaita 2018-09-30 Nr3.
•   Veiklos rezultatų ataskaita 2018-09-30
•   
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis

II ketvirtis

I ketvirtis

2017 m.

IV ketvirtis

III ketvirtis

I ketvirtis

2015 m.

ŠILUTĖS KULTŪROS IR PRAMOGŲ CENTRO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS RINKINIAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI UŽ  2015 m. III ketvirtį.

ŠILUTĖS KULTŪROS IR PRAMOGŲ CENTRO KULTŪROS PLĖTROS IR PAVELDO PUOSELĖJIMO PROGRAMOS 2015 M. ATASKAITA

ŠILUTĖS KULTŪROS IR PRAMOGŲ CENTRO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2015 M. KOVO MĖN. 31 D. ATASKAITA

ŠILUTĖS KULTŪROS IR PRAMOGŲ CENTRO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ:

ŠILUTĖS KULTŪROS IR PRAMOGŲ CENTRO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ:

ŠILUTĖS KULTŪROS IR PRAMOGŲ CENTRO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2012 metus.

Accessibility