Seminaras apie scenarijaus rašymą ir renginio planavimą

Seminaras apie scenarijaus rašymą ir renginio planavimą

Rugsėjo 21-23 dienomis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultete kultūros darbuotojams buvo surengtas seminaras „Nuo scenarijaus iki renginio. Jį vedė šio fakulteto dėstytoja doc. dr. Irena Bierontaitė. Iš daugelio Lietuvos vietų bei iš Punsko (Lenkija) suvažiavę įvairių sričių kultūros darbuotojai pasigilino į renginio planavimą, jo scenarijaus rašymą bei paties renginio sudėtines dalis.

Be teorinių dalykų, kultūros darbuotojai, padedant Klaipėdos fakultetų Renginių režisūros III kurso studentui Vytarui, atliko ir praktines užduotis. Taip pat dirbo susiskirstę į grupes, kuriose improvizavo galimus renginius, planavo jų scenarijus, aptarinėjo vieni kitų mizanscenas. Seminaro metu taip pat buvo peržiūrėti ir aptarti Klaipėdoje bei Lietuvoje vykusių svarbesnių kultūrinių renginių įrašai. Šilutės kultūros ir pramogų centrui seminare atstovavo Saulius Sodonis.   

Seminaras-2Seminaras Klaipėdoje rugsėjo 21-23 d. Seminaras Klaipėdoje rugsėjo 21-23 d. Seminaras Klaipėdoje rugsėjo 21-23 d. Seminaras Klaipėdoje rugsėjo 21-23 d.

Accessibility