Kultūros įstaigų darbuotojai mokėsi kūrybiškai mąstyti

Kultūros įstaigų darbuotojai mokėsi kūrybiškai mąstyti

Diegti ir plėtoti kūrybos inovacijas Lietuvoje – nėra lengva užduotis. Net ir todėl, kad pati sąvoka „inovacijos“ kultūros srityje daugelio vis dar suprantama labai siaurai. VšĮ Ateities visuomenės institutas 2015 metais inicijavo savivaldybių kultūros įstaigų inovatyvumo tyrimą. Jo duomenimis, didžioji dalis respondentų nėra susipažinusi su „inovacijų“ sąvoka ir galimomis jos reikšmėmis. Atsižvelgdamas į inovacijų būtinybę šalies kultūros įstaigose, Ateities visuomenės institutas, kartu su VšĮ Lietuvos inovacijų centru, integruodami partnerių norvegų rekomenduotą ir Norvegijoje gana populiarų kūrybinio mąstymo metodą (angl. „designthinkingmethod“), sukūrė naują mokymų programą Lietuvos kultūros įstaigoms. Mokymaivyko 10-tyje šalies savivaldybių, tarp jų – ir Šilutėje, kur susirinko ne tik Šilutėsapylinkių kultūros įstaigų atstovai, tačiau ir dalyviai iš tolimesnių vietų – net iš Trakų irKruonio.

Dalindamiesi įspūdžiais po tris dienas trukusių mokymų, dalyviai itin džiaugėsi sužinoję svarbius niuansus bei akcentus rengiant paraiškas ESstruktūriniųfondų ar kitoms finansavimo priemonėms, gavę teoriniųžinių apie lėšų pritraukimo strategijas, tačiau labiausiai juos džiugino praktinės užduotys, orientuotos į dalyviams aktualius klausimus.Vėliau būtent realių Šilutės miestelio klausimų sprendimai tapo mokymų ašimi – į komandas suskirstyti dalyviai sugeneravo tris kūrybines koncepcijas, kurios galėtų būti įgyvendintos. Pirmosios grupėsdalyviai įžvelgia senjorų atskirties problemą, todėl, norėdami stiprinti jų ir jaunosios kartos ryšius, sukūrė kompleksinę pažintinio sodo idėją pavadinimu„Bibliotekos socialiumas“ – planuojama bibliotekoje įkurti vietą, kurioje susiburtų tiek jaunos šeimos, tiek moksleiviai, o senoliai dalintųsi žiniomis apie augalus ir auginimo ypatybes, vyktų įvairios edukacijos. Antroji idėja paremta jau gyvuojančiu projektu „Vėtrungių kelias“ – kūrybiškai nusiteikę dalyviai sugalvojo daug naujų veiklų projekto išplėtimui ir geresnės sklaidos užtikrinimui, tad planuojama projekto plėtra tiek partnerių, tiek lankytojų atžvilgiu. Trečioji grupėrėmėsidalyvių, dirbančių Veiviržėnų kultūros centre patirtimi ir sukūrė keliaujančio kino koncepciją, kurios dėka galėtų būti sprendžiama kultūros pramogų trūkumo problema regionuose. Taipogi praktinių lėšų pritraukimo užsiėmimų metu dalyviai sukūrė strategijas, kaip šioms idėjoms pritraukti finansavimą.   

Pasak organizatorių, mokymųciklas Šilutėjepraėjo sėkmingai – buvo pasiekti sutarti tikslai, dalyviai nuoširdžiai įsitraukė, sužinojo gana daug naujos naudingos informacijos, buvo paskatinti inovacinei veiklai, dalijosi patirtimi, gimė daug naujų idėjų, išvystytos net kelios koncepcijos. Įgyvendinti sukurtas koncepcijas nėra privaloma, kadangi tikslas buvo parodyti, kaip jas kurti, kad ateityje kultūrų įstaigų darbuotojai galėtų patys spręsti visus iškilusius iššūkius. Vis dėlto, mokymų organizatoriai išreiškia viltį, kadmokymu metu sugeneruotos idėjos taps stimulu kurti ir įgyvendinti naujus projektus rajone. 

„Džiugu, kad tik paskelbus mokymų programą, per pirmąsias tris dienas užsiregistravo net 140 dalyvių – vadinasi, programa yra aktuali ir pasiūlyta labai laiku“, – pastebi VšĮ Ateities visuomenės instituto direktorė dr. E. Furman. Vertindama jau įvykusius mokymų ciklus, dr. E. Furman pabrėžia, kad projekto komanda liko maloniai nustebinta kultūros įstaigų darbuotojų kūrybingumu ir turimų idėjų kiekiu. Pastebėta, kad turimomsidėjoms įgyvendinti dažnai pritrūksta patirties. Ateityje planuojamuose mokymuose ketinama dalyvius skirstyti ir pagal skirtingus kultūros įstaigų pažangos bei edukacijos lygius.  

Projektas „Regionų savivaldybių kultūros įstaigų kompetencijų ugdymas paslaugų modernizavimo, kūrybos inovacijų diegimo ir erdvių įveiklinimo srityse“ finansuojamas 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Lietuvos Respublikos lėšomis. Projektą įgyvendina VšĮ Ateities visuomenės institutas. Projektas apima regionuose suformuotą savivaldybių kultūros įstaigų tinklą, kurį sudaro vietos bibliotekos, muziejai ir kultūros centrai.

Daugiau informacijos:

Auksė Statauskienė

Projekto vadovė

El. p. project@futuresoc.com

Mob. tel. 8 64719509

www.futuresoc.com

 

Accessibility