Folkloro ansamblis „Verdainė“

Folkloro ansamblis „Verdainė“

Folkloro ansamblis „Verdainė“ Advento laikotarpiu gamina kalėdinius žaisliukus – saldainius ir linki visiems jaukaus švenčių laukimo! 

      

verdaineVerdainė – vienas iš keturių kaimų, kuriems susijungus įsikūrė 1511 m. Šilutės miestas (Šilokarčema – Heidekrug). Kasinėjant prie Verdainės esančius senkapius, rasta daug įvairių II – III ir VII – VIII m. e. amžių įkapių. 1550 m. pastatyta pirmoji Verdainės bažnyčia. XVI a. prie evangelikų liuteronų bažnyčios veikė parapinė mokykla. Šviesios atminties kraštotyrininkas Petras Jakštas aiškina, jog Verdainės vardas kilęs iš žodžių virti, verda. Į vokiečių kalbą šis žodis verčiamas: vyksmas, buvimas, išsiveržimas, kūrimas, atsiradimas …

       1988 m. Šilutės mieste prie Kultūros ir pramogų centro susikūrė folkloro ansamblis, pasivadinęs „Verdainės“ vardu. Šis kolektyvas viena didelė šeima; proseneliai, seneliai, tėvai, vaikai, anūkai ir proanūkis. Vyriausiam – 79, jauniausiam – 3 metai. Šiuo metu ansamblyje 34 žmonės. Folkloro ansamblio repertuaras – Klaipėdos krašto ir Šilutės rajono Žemaitijos dalyje užrašytos dainos, šokiai, pasakojimai, rateliai, žaidimai. 1995 ir 1999 metais ansamblio nariai dalį savo programos įrašė Lietuvos radijo įrašų studijoje. kolektyvą ne kartą filmavo Lietuvos televizija, kurdama laidas apie Pamario kraštą ir jo tradicijas. 1997 m. „Verdainei“ skirta Šilutės rajono „Sidabrinės nendrės“ premija už krašto tradicijų puoselėjimą. Ansamblis aktyviai koncertuoja rajono, respublikinėse šventėse, tarptautiniuose folkloro festivaliuose (Tilžėje, Latvijoje, Turkijoje, Vokietijoje ir t.t.). Kalendorinės šventės: Advento vakarai su Klaipėdos krašto giesmėmis ir dainomis, Tarpukalėdžio vakarai su naujametiniu šurmuliu. linksmos Užgavėnės, mažosios Velykėlės su darbščiausių tautodailininkių margintais margučiais ir pavasariniais žaidimais – tai tik dalis ansamblio veiklos. „Verdainė“ žiūrovams dalina nuoširdumą ir savo širdies šilumą. Folkloro ansamblis „Verdainė“ 2008 m. nominuotas „Aukso paukšte“ kaip geriausias respublikos miesto folkloro ansamblis.

Nuo susikūrimo ansambliui vadovauja Regina Jokubaitytėmob. 8 641 28380, el.p. mazojilietuva@gmail.com

 Kolektyvo 2020 metų meninė programa:

Programa, skirta valstybinei sukakčiai „30 pavasarių laisvėje“ (30 min.)
 1. „ Sėdžiu ant kalnelio“ – Vydūnas;
 2. „Paklausykit jūs lietuviai“
 3. „Daina Šilokarčemai“ m. R. Jokubaitytės, ž. H. Zudermano
 4. „Priekulės galiopas“ – šokis ML
 5. „Isruties keturkinkis“ – šokis ML
 6. „Dustaras“ – šokis ML
 7. „Vaikšto pova“ – ratelis ML
Programa, skirta skatinti patriotiškumą „Žemė prašo nepamiršti jos vardų“ (35 min.)
 1. „Vai kur nužėgliuos“ daina ML
 2. „Širdele mano“ – daina ML
 3. „Krokų lanka“ – pasakojimas ML
 4. „Tilžės miestely“ daina ML
 5. Isruties keturkinkis“ šokis ML
 6. „Memelio keturkinkis“ šokis ML
 7. „Liatukas“ – šokis ML
 8. „Paduškelė“ – šokis ML
Programa, kurianti išskirtines kultūrines tradicijas rajone, regione „Martyn brolau“  (30 min.)
 1. „Martyn brolau“ – ML varpai
 2. „Pasakojimai apie Martyno šventę ML“
 3. „Ožėli, ožėli“ – daina ML
 4. „Meškerys bėga“ – žaidimas;
 5. „Icki picki“ – žaidimas
 6. „Parlėkė žąsins“ – daina ML
 7. „Vedu vedu avinėlius“ – ratelis
„Ta pati daina tik kitaip“  (30 min.)
 1. „Parliūliava laivelis“ – daina ML
 2. „Tilžės miestely“ – daina ML
 3. „Oi dyga auga“ – daina ML
 4. „Parbėg laivelis – daina ML
 5. „Ir įšoko ožėlis“ – daina ML
Accessibility