Moterų vokalinis ansamblis „Vaivora“

Moterų vokalinis ansamblis „Vaivora“

 Advento laikotarpiu širdžiai vis labiau mielos kalėdinės giesmės…

Kalėdinius sveikinimus siunčia ir savo kūrinius dovanoja Kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Vaivora“ (vad. G. Liaudanskienė)

 Ansamblio ištakosŠilutės centrinės ligoninės medicinos darbuotojų moterų choras. Kolektyvas iškart buvo pastebėtas ir įvertintas meno saviveiklos kolektyvų apžiūrose: 1986 m. respublikos medicinos darbuotojų meno saviveiklos apžiūroje IV – oji vieta, Kelmėje III – ioji vieta, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių Dainų šventės Vilniuje – 1990 m., 1994 m., 1998 m., 2003 m., Mažosios Lietuvos Dainų šventės Klaipėdoje – 1993 m., 1998 m., regioninė Dainų šventė Tauragėje – 1989 m.,  koncertai Vokietijoje 1994 m. ir 1998 m., Šilutės rajono Dainų šventės Rambyno kalne, choro vokalinės grupės  „Šilų aidų“ konkurse Šilalėje 1995 m. – III – ioji vieta. Lietuvos suaugusiųjų chorų konkursas 2002 m.- III laipsnio diplomas. 2005 m. respublikiniame vokalinių ansamblių konkurse „Šilų aidai“ Šilalėje – I vieta, 2005 m. respublikiniame „Sidabrinių balsų“ konkurse II-ojo laipsnio diplomas.

Nuo 1983 iki 2008 metų keitėsi kolektyvo sudėtis. Kolektyvas tapo moterų vokaliniu ansambliu, kuris pasivadino „Vaivoros“ vardu. Nuo 2007 metų ansamblis tapo Šilutės kultūros ir pramogų centro kolektyvu.

        Repertuaro pagrindas – pasaulietinė populiari muzika, bet puoselėjame ir sakralinę muziką. Jau daug metų kolektyvas Šilutės katalikų bažnyčioje organizuoja vokalinės dainos vakarus „Gegužio giesmė“. „Vaivoros“ sakralinės muzikos koncertai buvo  Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje 2005 m., 2006 m. sakralinės muzikos festivalyje „Te Deum laudamus“ Jurbarke. 2007 ir 2008 m. dalyvavome tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje „Džiūgaukim… Aleliuja“ Marijampolėje ir jos apskrityje. „Vaivora“ ne kartą tapo geriausiu vokaliniu ansambliu rajone, pažįstamu darbo kolektyvuose, mokyklose, sveikatos įstaigose.

       Nuo įsikūrimo kolektyve dainuoja Irena Petraitienė, Eglė Petrošienė, Elena Pauparienė, Birutė Jurjonienė, Onutė Pranaitienė, kiek vėliau ansamblis pasipildė naujomis narėmis, tai – Giedrė Anskaitienė, Dalia Šidlauskienė, Laima Mineikienė, Valentina Čvanovienė, Diana Povilonienė, Violeta Pociuvienė, Vita Bočkuvienė.  Nuo susikūrimo mums akompanavo Nijolė Bučienė.

Nuo įsikūrimo kolektyvui vadovauja Gražina Liaudanskienė, mob. 8 612 13727, el.p. liaudana@gmail.com

Kolektyvo 2020 metų meninė programa:

Programos pavadinimas Kūriniai
Programa, skirta valstybinei sukakčiai(20 min.)
 1. „Lietuva, brangi šalele“. ž. ir m. Vydūno;
 2. „Lopšinė gimtinei ir motinai“ ž. J. Marcinkevičiaus, m. V. Mikalausko;
 3. „Rudens naktis sustojo“ m. R. Girskytės, ž. J. Degutytės;
 4. „Sugrįžimai“ m. Ž. Amilionio, ž. A. Jerecko.
 5. „Užtekėjo saulelė“ m. Z. Bružaitės, ž. lietuvių liaudies.
 6. „Sėjau rūtą“ l.l.d. harm. N. Sinkevičiutės.
Programa, skirta skatinti patriotiškumą (25 min.)
 1. „Kad būtum amžiams gyva“ m. E. Gudavičiūtės, ž. S. Žlibino;
 2. „Lietuva brangi“ m. J. Naujalio, Ž. Maironio;
 3. „Palinko liepa“ Lietuvos partizanų daina;
 4. „Kur lygūs laukai“ Lietuvos partizanų daina;
 5. „Jau ruduo atėjo“ Lietuvos partizanų daina;
 6. „Aš verkiau parimus“ Lietuvos tremtinių daina;
 7. „Kad ne auksinės vasaros“ Lietuvos tremtinių daina.
Sakralinės muzikos programa (30 min.)
 1. „Garbės vainiku padabinta“ ž. Liturgijos, m. Aloizo Žilio;
 2. „Sveika, Jūrų Žvaigžde“ ž. Liturgijos, m. Aloizo Žilio;
 3. „Tu, gėri amžinasis“ ž. V. Kaknevičiaus, m. V. Vinikaičio;
 4. „Magnificat“, m. l. Abario, ž. Liturgijos;
 5. „Osanna“ m. L. Abario, ž. B. Brazdžionio;
 6. „Sveika būk, Karaliene“ m. P. Dreves, ž. ir aranž. G. Purlio;
 7. „O, Marija meili“ m. ir ž. E. Diržiūtės, aranž. G. Purlio;
 8. „Tau, Marija, m. M. Pečiulio, ž. I. Stanišauskienės.

 

 

 Pramoginė programa (20 min.)  

 1. „Vijo vilkas voveraitę“ l.l.d. harm. M. Noviko;
 2. „Audėjėlė“ m. V. Juozapaičio, ž. S. Žlibino;
 3. „Žaliasai medeli“ l.l.d. išplėt. L. Kairytės;
 4. Liaudiškas romansas „Kadais palei mėlyną jūrą“
 5. Liaudiškas romansas „Rožė ta“
 6. Liaudiškas romansas „Ūžia vėjas“
 7. Liaudiškas romansas „Žalioj girioj“
 8. „Einu per dvarelį“. l.l.d. harm. V. Paketūro

 

Accessibility