Mišrus vokalinis ansamblis „Mingė“

Mišrus vokalinis ansamblis „Mingė“

Mišrus vokalinis ansamblis „Mingė“  linki visiems gražaus ir jaukaus švenčių laukimo!

minge

„Mingės“ ansamblio ištakos – 1977 m., kai prie šokių ir dainų ansamblio „Rezginėlė“ susikūrė vokalinė grupė. Pirmieji vokalinės grupės vadovai buvo V. Židonienė, M. Ulkštinaitė, T. Balčytis, G. Liaudanskienė. Nuo 1987 m. ansambliui vadovauja R. Jokubaitytė. Iki pat 2001 metų trys ansamblio „Rezginėlė“ grupės (šokių – vadovė R. Puodžiuvienė, instrumentinė – vadovas B. Bučius ir vokalinė – vadovė – R. Jokubaitytė) buvo darnus ir kūrybingas, rajoną ir Lietuvą reprezentuojantis kolektyvas. Daug laimėta konkursų, daug keliauta – Bulgarija, Čekoslovakija, Latvija, Vengrija, Vokietija. 2001 metais iširus šokių ir dainų ansambliui liko vokalinė grupė, kuri 2003 metais pasivadino Lietuvos Venecijos vardu – „Mingė“.

       Mišrus vokalinis ansamblis „Mingė“ daug metų dalyvauja respublikiniuose konkursuose „Sidabriniai balsai“, „Šilų aidai‘, pasaulio lietuvių Dainų šventėse. Ansamblis – daugkartinis šių konkursų laureatas ir diplomantas. „Mingės“ repertuaras labai platus. Tai pasaulietinė ir sakralinė lietuvių ir užsienio autorių originali vokalinė muzika bei išplėtotos liaudies dainos. Kolektyvas daug koncertuoja ir pripažintas vienu iš geriausių Šilutės rajono vokalinių ansamblių.

 

Mišraus vokalinio ansamblio vadovė Regina Jokubaitytė, mob. 8 641 28380, el.p. mazojilietuva@gmail.com

Kolektyvo 2020 metų meninė programa:

Programa, skirta valstybinei sukakčiai „Baltijos krantuos“  (30 min.)
 1. „Baltijos krantuos“ – muz. A. Raudonikio, ž. S. Žlibino
 2. „Oi lylia rūta“ – muz. ir ž. J. Adomaičio
 3. „Lietuva brangi“ – m. J. Naujalio, ž. Maironio
 4. „Stoviu aš parimus“ lietuvių partizanų daina, harm. R. Čyvaitės-Klierienės
 5. „Mūsų dienos kaip šventė“ – m. ir ž. V. Kernagio
 6. „Krokų lankos“ – m. ir ž. M. Smelevičiaus
 7. „Saugokim“ – m. ir ž. J. Bartininko
Programa, skirta skatinti patriotiškumą „Liaudies dainų pynė“  (30 min.)
 1. „Liaudies dainų pynė“ – l.l.daina harm. B. Balakauskienės
 2. „Saulutė tekėjo“ – l.l.daina harm. R. Čyvaitės – Kliorienės
 3. „Oi laukiau laukiau“ – l.l. daina išplėtota G. Dvilainio
 4. „Šią naktelę“ – l.l.daina aranž. B. Balakauskienės
 5. „Lek gervelė“ – l.l.daina harm. R. Varno
 6. „Mylėjau mergelę“ – l.l.daina harm. F. Dtrolios
 7. „Parbėg laivelis“ – ML daina aranž. D. Zakaro
 8. „Už jūrelių marelių“ – l.l. daina harm. J. Rekašiaus
Sakralinės muzikos programa „Saulėtas Viešpatie“  (30 min.)
 1. „Saulėtas Viešpatie“ – m. L. Abario, ž. B. Brazdžionio
 2. „Viltis“ – m. L. Abario, ž. S. Gedos
 3. „Leisk priartėti“ m. ir ž. G. Purlio
 4. „Prabilk į sielą, Jėzau“ – m. J. Piket
 5. „Ave Maria“ – m. H. Arkadelto
 6. „Visi giedokime linksmai“ – m. I. Masson
 7. „Ave Maria“ uz. A. Caccini
 8. „Choro šventė“ – m. J. Hendelio
„Ta pati daina tik kitaip“ Jungtinė programa kartu su folkloro ansambliu „Verdainė“, skirta Muzikos dienai(20 min.) 
 1. „Parliūliava laivelis“ – ML d. aranž. S. Šiaučiulio
 2. „Tilžės mieste“ – ML d. aranž. S. Žilevičiaus
 3. „Parbėg laivelis“ – ML. D. aranž. D. Zakaro
 4. „Oi dyga auga“ – ML d. aranž. J. Sinkevičiūtės
 5. „Ir įšoko ožėlis“ – ML daina aranž. B. Balakauskienės
Accessibility