Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI 2021 m.

II ketvirtis

I ketvirtis

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI 2020 m.

IV ketvirtis

 

III ketvirtis

II ketvirtis

 

I ketvirtis 

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI 2019 m.

IV ketvirtis

III ketvirtis

II ketvirtis

I ketvirtis

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI 2018 m.

IV ketvirtis

III ketvirtiss

•   Projektų įgyvendinimas 2018-09-30 3-3 ketv. 05.02.03.02
•   Mokėtinų ir gautų sumų ketvirtinė ataskaita 2018-09-30 151
•   Mokėtinų ir gautų sumų ketvirtinė ataskaita 2018-09-30 3
•   Lankytojams teiktos paslaugos 2018-09-30 3-3 ketv. 

•   Darbo užmokestis, infrastruktūra 2018-09-30 3-3 ketv.
•   Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018-09-30 151-3
•   Atsiskaitymų žiniaraštis 2018-09-01_2018-09-30
•   
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2018-09-30

II ketvirtis

I ketvirtis 

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI 2017 m.

IV ketvirtis 

III ketvirtis 

 

II ketvirtis 

I ketvirtis

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI 2016 m.

Accessibility