cheap richard mille replica watch supplies a helpful details regarding observe experts and also lovers. industry discuss of your great deal of brandname there are numerous,richardmille.to usa is one of them. who sells the best richardmillereplica.is on the pursuit of the most effective sophistication also just the right blend in creation completely unique dazzling type. https://www.patekphilippe.to/ rolex is one representative of superb watchmaking crafts. we sell high quality perfect watches at the best price online.

Projektas „Šilutės miesto jaunimo verslumo ugdymas mokantis ir praktiškai veikiant“

zenklas_2015Šilutės Kultūros ir pramogų centras įgyvendina Europos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Nr. 08.6.1_ESFAV-911-23-0003 „Šilutiės miesto jaunimo verslumo ugdymas mokantis ir praktiškai veikiant“.   

Projektu sprendžiame darbingų neaktyvių jaunuolių iš Šilutės miesto verslumo mokymo ir įsitraukimo į Šilutės miesto bendruomenės gyvenimą problemą. Pasirinkome labiausiai pažeidžiamą  tikslinę grupę – darbingo amžiaus neaktyvius jaunuolius (nuo 14 metų)  iš socialinės rizikos ir daugiavaikių šeimų, kurių gyvenamoji vieta Šilutė. Jaunimo įtraukimui į projekto įgyvendinimą pasirinkome patrauklią jaunimui idėją – sukurti mobilią jaunimo kavinę ir išbandyti-parodyti-pamatyti, kaip ji veikia, projekto dalyviams dėl jos mokantis ir joje dirbant. Projekto pagrindinis organizacinis sumanymas yra išnaudoti jau sukurtą Šilutės mieste veiklų, amatų ir jų mokymo, verslų, viešų renginių infrastruktūrą projekto idėjos įgyvendinimui. Tam iškėlėme projekto tikslą, uždavinį ir numatėme 3 veiklas.

Tikslas – įtraukti darbingą neaktyvų jaunimą į Šilutės miesto bendruomenės gyvenimą per verslumo ugdymą. Projektas atitinka 8.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslą „Įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje“.

Uždavinys – organizuoti jaunimo verslumo ugdymą sukuriant mobilią jaunimo kavinę.

Veiklos:
* verslo pradmenų mokymai.
* kūrybinės dirbtuvės.
* praktinis produktų/gaminių išbandymas.

Projekto veiklos atitinka PFSA 10.2  (10.2.1.2.; 10.2.1.4.)  punktuose nurodytas veiklas.

Projektas prisidės prie strategijos rodiklių pasiekimo, nes ne mažiau nei 20 proc. iš  14 dalyvių, kurių padėtis pagerės darbo rinkoje praėjus 6 mėnesiam ESF veiklose. Pagerės projekto dalyvių ir savanorių verslumas, savivertė ir asmeniniai gebėjimai integruotis į vietos bendruomenę.

Projekto įgyvendinimo pradžia 2018-09-03

Projekto įgyvendinimo pabaiga 2019-02-28

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai.
Atsiprašome už nesklandumus.
37-378943_clip-art-clip-art-technology-web-maintenance
Naujausia informacija pateikta
Šilutės kultūros ir pramogų centro FACEBOOK paskyroje
Bendra informacija:
El.p. info@silutekpc.lt, mob. 8 670 37770
Bilietus galite įsigyti internetu:
www.ticketmarket.lt
arba kasoje (mob. 8 671 09 696):
I–IV   – 12:00–13:00 | 14:00–18.00
V      – 12:00–13:00 | 14:00–16.45
VI–VII – jei yra renginys – 1 val. iki renginio pradžios

This will close in 0 seconds

Accessibility